Our Blog

Mar 25, 2015
  המלצות מרכז השרות טיפול תקופתי (Overhaul) - בדומה לכל מכשיר דיוק גבוה (precision instrument), שעון מצריך טיפול קבוע על מנת להבטיח שהוא מתפקד בצורה מושלמת. אנחנו לא יכולים לציין את התדירות של עבודה כזו, שכן היא תלויה לחלוטין במודל, האקלים, הלם/ מכה מקרית בשעון והטיפול הפרטני של הבעלים של השעון. ככלל, היצרן ממליץ לבצע טיפול תקופתי כל 3 עד 5 שנים. אטימה למים – לא ניתן להבטיח אטימה למים באופן קבוע. האטימה מושפעת מההזדקנות של אטמים/גומיות או על ידי הלם/מכה מקרית בשעון. כפי שנקבע בהוראות היצרן, אנו ממליצים לך לבצע בדיקת אטימה של השעון, פעם בשנה על ידי מרכז שירות מורשה... + continue reading
Jun 09, 2014